Vrácení řidičského průkazu

Pokud jste pozbyli ŘP z důvodu:

 • vybodovaní,
 • zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV),
 • ztráta řidičského průkazu ze zdravotních důvodů,

Musíte mít zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu skupin, které chcete následně používat a dříve jste je měli zapsané v ŘP. Zkoušku můžete uskutečniti i v menším rozsahu než jste dříve měli řidičský průkaz. (Příklad: Jen skupinu „B“ a supina „A“ se aktivuje, až bude venku teplo…, ale bude se dělat znovu zkouška v tom rozsahu.

Pokud se rozhodnete pro naši autoškolu, tak k zahájení kurzu budeme potřebovat:

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o ukončení zákazu činnosti, (jen pokud je to s malým časovým odstupem),
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení,
 • výpis z karty řidiče,
 • žádost do autoškoly,
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • kladný výsledek dopravně psychologického vyšetření

Rozsah přezkoušení:

 • Písemný test na počítači: test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci,
 • Ústní zkouška s ovládání a údržba vozidla: (pouze u skupin C, CE, D, DE – výběr z 45 otázek dané vyhláškou),
 • Praktická jízda: (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci!

Ovšem s přípravou teorie můžete začít dřív.

V ceně je zahrnuto:

 • Opakování teorie,
 • Zapůjčení učebnice,
 • 3 cvičné lekce,
 • zkouška (né poplatek pro MěÚ za ZK),

Orientační ceny kurzů pro vrácení řidičského oprávnění:

skupina popis cena
B Celkem za skupinu 4 000,-
BE Celkem za skupinu 4 500,-
B, C, (T) Celkem za skupiny 6 000,-
B, CE, (T) Celkem za skupiny 7 000,-
A Příplatek za další skupinu 4 000,-
D Příplatek za další skupinu 5 000,-
T Příplatek za další skupinu 3 500,-